ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مجموعه های قابل انتخاب :

دامنه
قیمت ثبت
قیمت انتقال
قیمت تمدید
hot .com
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
hot .net
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
hot .org
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
hot .biz
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.info
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
hot .ir
47,500 ریال
1 سال
47,500 ریال
1 سال
47,500 ریال
1 سال
.id.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
hot .co.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.org.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.net.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.ac.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.sch.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.gov.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.me
710,000 ریال
1 سال
710,000 ریال
1 سال
710,000 ریال
1 سال
hot .pro
520,000 ریال
1 سال
620,000 ریال
1 سال
620,000 ریال
1 سال
.ws
1,470,000 ریال
1 سال
1,470,000 ریال
1 سال
1,470,000 ریال
1 سال
.name
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.asia
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
.tel
770,000 ریال
1 سال
770,000 ریال
1 سال
770,000 ریال
1 سال
.mobi
840,000 ریال
1 سال
840,000 ریال
1 سال
840,000 ریال
1 سال
hot .tv
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
.co
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.in
410,000 ریال
1 سال
410,000 ریال
1 سال
410,000 ریال
1 سال
.ru
202,000 ریال
1 سال
202,000 ریال
1 سال
202,000 ریال
1 سال
.eu
150,000 ریال
1 سال
299,000 ریال
1 سال
299,000 ریال
1 سال
.de
610,000 ریال
1 سال
610,000 ریال
1 سال
610,000 ریال
1 سال
.fr
410,000 ریال
1 سال
410,000 ریال
1 سال
410,000 ریال
1 سال
.it
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
.li
620,000 ریال
1 سال
620,000 ریال
1 سال
620,000 ریال
1 سال
.cc
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
.co.uk
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.us
420,000 ریال
1 سال
420,000 ریال
1 سال
420,000 ریال
1 سال
.com.co
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
.pw
390,000 ریال
1 سال
390,000 ریال
1 سال
390,000 ریال
1 سال
.ca
1,220,000 ریال
1 سال
1,220,000 ریال
1 سال
1,220,000 ریال
1 سال
.xyz
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
new .photography
810,000 ریال
1 سال
810,000 ریال
1 سال
810,000 ریال
1 سال
.money
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
hot .news
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
new .photo
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.academy
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.accountant
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.agency
810,000 ریال
1 سال
810,000 ریال
1 سال
810,000 ریال
1 سال
.audio
510,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
.band
910,000 ریال
1 سال
910,000 ریال
1 سال
910,000 ریال
1 سال
.blog
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.boutique
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.cafe
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.camera
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.catering
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.center
840,000 ریال
1 سال
840,000 ریال
1 سال
840,000 ریال
1 سال
.chat
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.cheap
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
hot .click
510,000 ریال
1 سال
510,000 ریال
1 سال
510,000 ریال
1 سال
.clinic
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.codes
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.coffee
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.community
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
new .company
710,000 ریال
1 سال
710,000 ریال
1 سال
710,000 ریال
1 سال
.cooking
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.dental
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.dentist
1,460,000 ریال
1 سال
1,460,000 ریال
1 سال
1,460,000 ریال
1 سال
new .design
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.diet
5,100,000 ریال
1 سال
5,600,000 ریال
1 سال
5,600,000 ریال
1 سال
.dog
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.domains
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
new .download
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.family
910,000 ریال
1 سال
910,000 ریال
1 سال
910,000 ریال
1 سال
.finance
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.fitness
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.forsale
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
new .gallery
870,000 ریال
1 سال
870,000 ریال
1 سال
870,000 ریال
1 سال
.gift
860,000 ریال
1 سال
860,000 ریال
1 سال
860,000 ریال
1 سال
.help
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.holdings
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
new .host
3,650,000 ریال
1 سال
3,650,000 ریال
1 سال
3,650,000 ریال
1 سال
new .hosting
8,370,000 ریال
1 سال
16,750,000 ریال
1 سال
16,750,000 ریال
1 سال
.institute
860,000 ریال
1 سال
860,000 ریال
1 سال
860,000 ریال
1 سال
.land
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
.lawyer
1,460,000 ریال
1 سال
1,460,000 ریال
1 سال
1,460,000 ریال
1 سال
.link
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
new .market
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
new .network
860,000 ریال
1 سال
860,000 ریال
1 سال
860,000 ریال
1 سال
new .online
1,460,000 ریال
1 سال
1,460,000 ریال
1 سال
1,460,000 ریال
1 سال
new .pizza
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.photos
860,000 ریال
1 سال
860,000 ریال
1 سال
860,000 ریال
1 سال
new .press
2,770,000 ریال
1 سال
2,770,000 ریال
1 سال
2,770,000 ریال
1 سال
.rent
2,540,000 ریال
1 سال
2,540,000 ریال
1 سال
2,540,000 ریال
1 سال
new .restaurant
1,180,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
1,870,000 ریال
1 سال
.sale
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
new .school
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
hot .site
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
new .software
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
new .tech
1,980,000 ریال
1 سال
1,980,000 ریال
1 سال
1,980,000 ریال
1 سال
new .technology
820,000 ریال
1 سال
820,000 ریال
1 سال
820,000 ریال
1 سال
new .tools
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
1,210,000 ریال
1 سال
new .university
1,880,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال
new .video
940,000 ریال
1 سال
940,000 ریال
1 سال
940,000 ریال
1 سال
.vote
2,850,000 ریال
1 سال
2,850,000 ریال
1 سال
2,850,000 ریال
1 سال
new .website
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
new .work
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
new .store
2,250,000 ریال
1 سال
2,250,000 ریال
1 سال
2,250,000 ریال
1 سال
new .art
890,000 ریال
1 سال
890,000 ریال
1 سال
890,000 ریال
1 سال
new .baby
3,250,000 ریال
1 سال
3,250,000 ریال
1 سال
3,250,000 ریال
1 سال
.bio
2,260,000 ریال
1 سال
2,260,000 ریال
1 سال
2,260,000 ریال
1 سال
.cat
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
.business
920,000 ریال
1 سال
920,000 ریال
1 سال
920,000 ریال
1 سال
new .doctor
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
new .games
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
.pet
810,000 ریال
1 سال
810,000 ریال
1 سال
810,000 ریال
1 سال
hot .shop
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.at
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
new .travel
5,200,000 ریال
1 سال
5,200,000 ریال
1 سال
5,200,000 ریال
1 سال
hot .club
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.win
1,180,000 ریال
1 سال
1,180,000 ریال
1 سال
1,180,000 ریال
1 سال
new .studio
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.io
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
.sh
2,240,000 ریال
1 سال
2,240,000 ریال
1 سال
2,240,000 ریال
1 سال
.no
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
.live
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.im
1,610,000 ریال
1 سال
1,610,000 ریال
1 سال
1,610,000 ریال
1 سال
.services
1,300,000 ریال
1 سال
1,300,000 ریال
1 سال
1,300,000 ریال
1 سال
.zone
1,280,000 ریال
1 سال
1,280,000 ریال
1 سال
1,280,000 ریال
1 سال
.ltd
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.group
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.fashion
1,250,000 ریال
1 سال
1,250,000 ریال
1 سال
1,250,000 ریال
1 سال
.es
420,000 ریال
1 سال
420,000 ریال
1 سال
420,000 ریال
1 سال
.vip
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.expert
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.pub
1,170,000 ریال
1 سال
1,170,000 ریال
1 سال
1,170,000 ریال
1 سال

لطفا یک مجموعه را انتخاب نمایید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کنید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .